338.000 kroner i støtte til 10 kor og korps på Inderæya

10 kor og korps på Inderøy får 338.000 kroner i drifts- og aktivitetsstøtte


Følgende får samfunnsutbytte/støtte:

  • Koret på Våja 45.000 kroner
  • Musikklaget Lurlåt 44.000 kroner
  • Røra hornmusikklag 30.000 kroner
  • Røra Songlag 30.000 kroner
  • Sakshaug kyrkjekor 25.000 kroner
  • Sandvollan skolekorps 55.000 kroner
  • Sandvollan Songlag 27.000 kroner
  • Utøy Skolekorps 22.000 kroner
  • Virvel Blandakoret fra Straumen 30.000 kroner
  • Vivace barne- og ungdomskor 30.000 kroner