Sparebankstiftelsen SMN ga 3 mill. kroner til oppsamling av granulat på fotballbaner.

Vi samler inn granulat i Midt-Norge! NY FRIST 13. august 2018!


Fotballklubber i SpareBank 1 SMN sitt markedsområde kan søke om støtte til kjøp av granulatfangere.

Årets hovedformål retter seg mot den store utfordringen som granulat på kunstgressbaner medfører. I dag er bruken av gummigranulat nødvendig, men det forskes på alternativ! Inntil det finnes alternative løsninger er oppsamling av granulatet viktig – vi ønsker det ikke ut i naturen.