Valg til styret


Valg til styret gjennomført 21. mai 2013

Generalforsamlingen gjennomførte valg i sitt møte 21. mai 2013. Følgende ble valgt til stiftelsen sitt styre:

Kristen Ørsal, Sunndalsøra gjenvalgt som styremedlem for en periode av to år.

Jarle A. Malvik, Trondheim valgt som nytt fast medlem for to år.

Randi Wenche Haugen, Trondheim valgt som nytt varamedlem for to år

Styrets leder Anne-Brit Skjetne, styremedlem Ingjer Ofstad og varamedlem Jarle Haga var ikke på valg.