Kundevalg 2022: Nå kan du avgi stemme!


Samfunnet er bankens største eier og derfor skal samfunnet være representert i SpareBank 1 SMN sitt øverste organ, representantskapet. Bankens kunder velger også sine medlememmer til Sparebankstiftelsen SMN sin generalforsamling.

Hvert andre år er det kundevalg og som kunde kan du nå være med å bestemme hvem som skal være dine representanter i bankens og stiftelsens øverste organ.

Alle som er over 18 år og har hatt minst 2.500 kroner på konto de siste seks månedene kan stemme ved kundevalget.

Valget foregår i perioden 31. januar til 6. februar.

Informasjon om kandidatene og muligheten til å stemme er tilgjengelig HER mandag 31. januar fra kl. 08.00 og ut 6. februar.

Bankens representantskap består av egenkapitalbeviseiere, kunder, ansatte og representanter fra det offentlige. En av deres viktigste oppgaver er å føre tilsyn med styrets forvaltning av banken. Ni av de 32 medlemmene i representantskapet velges av og blant kundene. Kundevalget avholdes annenhvert år.

Sparebankstiftelsen SMN er banken sin største eier og har som hovedoppgave å utøve et langsiktig og stabilt eierskap i banken. Generalforsamlingen er stiftelsens høyeste organ og består av 15 medlemmer og åtte varamedlemmer.