Valg 2014


Generalforsamlingen avholdt sitt møte 19. mai 2014

Anne-Brit  Skjetne – Levanger ble gjenvalgt som styremedlem og styreleder for to år.

Ingjer Ofstad – Trondheim ble gjenvalgt som styremedlem for to år.

Bente Aure Myrstad – Molde ble gjenvalgt som nestleder av generalforsamlingen for to år.

Oskar Dag Sylte – Molde ble gjenvalgt som medlem av valgkomiteen for to år.