Utlysning 2019: Miljø


Tema:

Gjenbruk og resirkulering

Søknadsfrist:
Onsdag 31. juli 2019, 2, kl 16.00

Du kan også sende inn din søknad til: post@smnstiftelsen.no

Jobber du i en ideell organisasjon med ambisjoner om å redusere svinn? I år skal Sparebankstiftelsen SMN dele ut millioner til samfunnsnyttige formål som fremmer mindre forbruk og mer gjenbruk.

Om årets tema og målgruppe

Årets tema er rehabilitering eller vedlikehold av eiendom. Dersom laget ditt, organisasjonen eller foreningen din har eiendom som trenger rehabilitering eller vedlikehold, da er du i målgruppen.

Slik søker du:

  1. Les søknadskravene som ditt prosjekt må innfri
  2. Fyll ut søknadsskjema
  3. Send inn din søknad før fristen går ut

Søknadskrav:

  1. Det gis støtte til ideelle organisasjoner som er registrert i Brønnøysundregisteret
  2. Ideelle organisasjoner kan inngå i et samarbeid med andre, offentlige eller kommersielle aktører
  3. Geografisk avgrenset til SpareBank 1 SMN sitt markedsområde (Trøndelag, Møre og Romsdal samt Sogn og Fjordane)
  4. Minimumsbeløp for støtte er 100.000 kroner
  5. Støtte utbetales iht avtalt prosjektplan
  6. Søkere bes sende inn beskrivelse av prosjektet inkl. overgangen til ordinær drift. Videre må vedlegges beskrivelse av hele finansieringsplanen
  7. NB! ny frist 31. juli!  Søknadsfrist er satt til 30. juni 2019. Tildeling vil skje i månedsskiftet august/september 2019.