Trondheim sykkelkjøkken fikk støtte til etableringen

Trondheim Sykkelkjøkken får støtte til etablering


Sparebankstiftelsen SMN har gitt en halv mill. kroner til etablering av Trondheim Sykkelkjøkken!

Trondheim sykkelkjøkken skal bidra til økt gjenbruk av sykler. Det blir et verksted hvor du kan få låne verktøy og gjøre reparasjoner selv. Der kan du få veiledning og kunnskap om reparasjoner vil bli delt.

Sykkelkjøkkenet blir et inkluderende sosialt samlingspunkt der resirkulering, interesse for grønn mobilitet og læring står sentralt.

Det vil også bli et sted å lære om trygg sykling i trafikken.

Sykkelkjøkkenet vil åpne våren 2020.