Trøndelag Big Band fikk 50 tusen i støtte som skulle gå til: Profesjonalisering av Trøndelag Big Band, skaffe arbeid til lokale komponister, skaffe arbeid til lokale musikere, utgjøre en forskjell for regionens komponister og musikere, kvalitetsproduksjoner i Trondheim, og regionen.

Trøndelag Big Band fikk samfunnsutbytte


Trøndelag Big Band fikk 50.000 kroner i støtte TRBB Plays CAE

Støtten skulle gå til 

  • Profesjonalisering av Trøndelag Big Band
  • Skaffe arbeid til lokale komponister.
  • Skaffe arbeid til lokale musikere.
  • Utgjøre en forskjell for regionens komponister og musikere.
  • Kvalitetsproduksjoner i Trondheim, og regionen.