Støtte til kunst og kulturfeltet


Møre og Romsdal(KUN) – ny søknadsfrist til mandag 17. august! Gjennom årets tildeling av samfunnsutbytte ønsker stiftelsen å stimulere til engasjement, mangfold og kvalitet i kulturlivet.

Samfunnsutbyttet skal stimulere til vekst og utvikling og sikre at mottaker gjennom støtten utvikler ulike tiltak som har som mål å være langvarige.

Hvem kan søke:

De som kan søke er organisasjoner, selskap og stiftelser som planlegger større arrangement med økonomisk og samfunnsmessige ringvirkninger i SpareBank 1 SMN sitt markedsområde. Videre kan enkeltkunstnere og kunstnergrupper som er bosatt og virker i samme markedsområde søke. Støtte til tiltak innen idrett vil ikke bli vurdert.

Vedlagt følger søknadsskjema.

Søknadsfrist 31. juli 2020