Stipend for å fremme mindre svinn, mindre forbruk og mer gjenbruk


Det vil bli utdelt inntil tre stipend for å bidra til å utvikling av lønnsomme og fremtidsrettede forretningsmodeller og løsninger som fremmer mindre svinn, mindre forbruk og mer gjenbruk

 • Utvikler du forretningsideer som betyr noe i vår region når det kommer til å redusere svinn og forsøpling?
 • Utvikler du nye forretningsmodeller som sikrer sirkulasjon av produkter, komponenter og materialer lengst mulig?
 • Utvikler du nye løsninger for avfallsbehandling og resirkulering?
 • Utvikler du nye prinsipper for design som generer mindre avfall og sikrer livssyklus for råstoffene?

Sparebankstiftelsen SMN gir hvert år ut deler av resultatet til samfunnsnyttige formål. Hensikten er å fremme utviklingsarbeid som tar sikte på et bedre velferds- og kulturtilbud for befolkningen i SpareBank 1 SMN sitt markedsområde.

Ved å bidra til å utvikle forretningsmodeller som reduserer svinn og øker gjenbruk og resirkulering, ønsker stiftelsen å støtte opp om en bærekraftig utvikling i framtida.

Stipend

Det vil bli delt ut inntil tre stipend på hhv 500.000 kroner og 250.000 kroner.

Krav til søknaden.

Søknaden må inneholde:

 • Beskrivelse av bedriften
 • Beskrivelse av prosjektet det søkes om stipend til
 • Miljøeffekten i forhold til utviklingsmålene. 
 • Finansieringsplan

Det vil også bli lagt vekt på hvilken lokal betydning prosjektet  har.

Send søknad til sparebankstiftelsen.smn@smn.no

Søknadsfristen er 15. februar 2020!

Formelle krav til søknaden:

 • Bedriften må være registrert som aksjeselskap
 • Bedriften må være etablert i SpareBank 1 SMN sitt markedsområde (Trøndelag, Møre og Romsdal samt Sogn og Fjordane)
 • Det ytes ikke stipend til drift
 • Utdeling av stipend vil skje medio mars 2020