Spelmannslaget Laust og fast fikk 50.000 kroner i samfunnsutbytte for å utvikle miljø for musikk og dans for barn og unge i alle aldre, i Midt-Norge.

Spelemannslaget Laust & fast v/ Sturla Eide fikk samfunnsutbytte


Spelmannslaget fikk 50.000 kroner i samfunnsutbytte for å utvikle miljø for musikk og dans for barn og unge i alle aldre, i Midt-Norge.

Og dette søkte Sturla Eide om støtte til:

“Barn og unge mangler i stor grad et miljø å tilhøre for utøving av musikk og dans i en sosial kontekst. Ser vi bort fra korps og et og annet kor, er det få eller ingen miljøer å vise til, i sterk kontrast til f.eks. idretten. Miljø, arenaer og møtepunkter for barn og unge er en sentral faktor for naturlig utvikling, og uten dette blir det hele uheldig individuelt. 

Spelemannslaget Laust & fast v/ Sturla Eide har ambisjon om å bli et regionalt tilbud for barn og unge, med fundament i folkemusikken og folkedansen. Vi håper å kunne utvikle rammer for kunstnerisk og sosial utvikling, som bl.a. kan bidra til en sunnere og mer nyansert festkultur der musikk og dans får en sentral faktor. For ikke å glemme utvikling av den kunstneriske og kulturelle grunnkompetansen. “