Sparebankstiftelsen SMN er med på å få STARMUS 2017 til Trondheim!


Sparebankstiftelsen SMN bidrar med 900 tusen kroner for å få Starmus til Trondheim. Dette gjør stiftelsen sammen med SpareBank 1 SMN som bidrar med 2,1 mill. kroner.

Styret i Sparebankstiftelsen SMN tror at festivalen kan bidra til å stimulere nysgjerrigheten til barn og ungdom og at Trondheim blir en attarktiv studieplass for kloke hoder nasjonalt og internasjonalt.

Starmus er verdens største og mest ambisiøse vitenskaps- og musikkfestival. I juni 2017 skal NTNU og Trondheim være stolt vertskap for en lang rekke nobelprisvinnere, sammen med andre forskere og musikere i verdensklasse.

Noen av vitenskapsfolkene som kommer er verdensstjerner i sitt fag, men neppe kjent i allmennheten. Nobelprisvinnerne May-Britt og Edvard Moser har utgjort den kanskje aller mest entusiastiske heiagjengen for å få Starmus-festivalen til Trondheim.

Det er forskning og særlig forskningsformidling det handler om. Temaet for neste års festival er: opprinnelse og evolusjon, samfunn og globale spørsmål. Møtet mellom musikk og vitenskap – det er kjernen i  Starmus.

Starmus vil gi stor oppmerksomhet om Trondheim og NTNU, men først og fremst er det en viktig og verdifull feiring av forskningen og formidlingen, to av NTNU’s kjerneoppgaver.

https://www.ntnu.no/aktuelt/pressemeldinger/2016/starmus

http://www.starmus.com/