Sparebankstiftelsen SMN 10 år i dag!


25. mai 2011 vedtok SpareBank 1 SMN å etablere stiftelsen!

Hovedformålet var å sikre en lokal selvstendig sparebank. Videre skulle stiftelsen videreføre sparebanktradisjoner gjennom eierskapet i banken. Og innenfor årets resultat skulle stiftelsen yte gaver til allmennyttige formål i bankens markedsområde.

Status per mai 2021 er at stiftelsen har en totalkapital på ca 1,7 mrd. kroner.  Så langt har stiftelsen bidratt med 38,5 mill. kroner til ulike allmennyttige formål.