Harald Stanghelle

Sosiale medier – demokratiets trojanske hest?


Velkommen til gratis kåseri med Harald Stanghelle onsdag 23. mai kl. 16.00

Bruken av sosiale medier er blitt en del av hverdagen vår. De har utvidet ytringsrommet, men flere stiller nå spørsmål om hva den nye debattonen gjør med vårt demokrati? Vil det bare være plass til dem som raser eller jubler? Blir samfunnet vårt tøffere? Og mister vi evnen til å være enige på tvers av ulike skillelinjer?

Kåseriet blir på Trondheim Kunstmusem, Bispegata 7b, Trondheim