Skal lage litterære pusterom


Trøndelag fylkesbibliotek har sammen med Møre og Romsdal fylkesbibliotek fått tildelt 3 millioner kroner fra Sparebankstiftelsen SMN til å lage et helt unikt litteraturtilbud for folk som ikke leser så mye ellers.

Hva går prosjektet ut på?

Prosjektet heter «Litterære pusterom – Shared reading for større livskvalitet.» «Shared reading» er en metode fylkesbibliotekene har tro på at engasjerer folk. Målet er mer lesing, mer leseglede og mer livskvalitet.

Metoden er enkel. Den går ut på å lese en skjønnlitterær tekst høyt i en gruppe, for så å ha en samtale om teksten etterpå. Det er en leseleder som styrer gruppen. Først leser gruppen en novelle, så et dikt. Fokuset i samtalen er ikke på litterær analyse, men på opplevelsen av teksten. Vi undrer oss sammen. Målet er ikke å komme fram til en felles tolkning, men å bringe inn forskjellige perspektiv og opplevelser av teksten, slik at vi utvider opplevelsen for hverandre. Vi leser for å bli klokere på oss selv – og andre.

Hva skal skje nå?

Fylkesbibliotekene ønsket seg en 3-årig prosjektperiode i Trøndelag og Møre og Romsdal. Planen er å utdanne leseledere som kan lede de litterære pusterommene på bibliotek, institusjoner og lavterskel møteplasser, gjerne også på videregående skoler i samarbeid med skolebibliotekene.

Vi ønsker med dette å nå ut til et mangfold av deltakere, inkludert folk som ikke har lest mye fra før. Nå trenger vi mange dedikerte leseledere, som får opplæring og veiledning av oss.

  • Har tro på nyvinningen

Både leder for fylkesbiblioteket, Hildegunn Hestnes, og May Britt Lagesen, som er leder for hovedutvalg for kultur, er svært fornøyd. – Det betyr enormt for oss å få støtten fra Sparebankstiftelsen. Nå kan vi ta i bruk en helt ny metode for å gi folk gode litteraturopplevelser, sier Hestnes. – Dette er både bra kulturarbeid og en viktig folkehelseinnsats. Å gjøre god litteratur lett tilgjengelig gjennom fine møtestunder må bli bra. Jeg gleder meg til å delta, sier Lagesen.

Styreleder i Sparebankstiftelsen SMN Anne-Brit Skjetne begrunner gaven med å få flere til å finne verdi i å lese bøker. Stiftelsens styre har tro på at prosjektet som baserer seg på metoden Shared Reading, er en metode som vil gi denne effekten.

Fylkesbiblioteket søker nye samarbeidspartnere

Folkebibliotekene blir viktige medspillere i prosjektet. I tillegg håper vi at videregående skoler, helseinstitusjoner, utdanningsinstitusjoner og frivillige organisasjoner kan bli gode samarbeidspartnere. Vi ønsker også at dette skal bli en nasjonal satsing, der Nasjonalbiblioteket og andre nasjonale aktører kan være gode medspillere.

Målet er at alle kommuner i Trøndelag og Møre og Romsdal skal tilby Litterære pusterom i løpet av prosjektperioden, og etablere det som varige tilbud, og at dette blir en nasjonal satsing.

Kontaktperson: Kari Hortman, rådgiver og prosjektleder Trøndelag fylkesbibliotek, tlf. 41 65 28 80.

Kontaktperson: Anne-Brit Skjetne, styreleder Sparebankstiftelsen SMN. Tlf. 909 78 437

Om stiftelsen:

Sparebankstiftelsen SMN ble etablert i 2011 og er SpareBank 1 SMN sin tredje største eier. Stiftelsen skal utøve et langsiktig og stabilt eierskap i SpareBank 1 SMN og videreføre sparebanktradisjoner gjennom eierskapet ved å dele ut midler til samfunnsnyttige formål.