Operakoret i Kristiansund fikk 200.000 i støtte. Totalt ble delt ut 1.695.00 kroner fordelt på 14 mottakere.

1,7 mill. kroner til kunst- og kulturfeltet i Møre og Romsdal!


Tre mottakere fra kunst- og kulturfeltet ble markert i Kristiansund!

14 mottakere i Møre og Romsdal delte 1.695.000 kroner til ulike prosjekt i regionen. Totalt kom det 45 søknader fra Møre og Romsdal.