Invitasjon til kurs i Litterære pusterom

Prosjektet «Litterære pusterom – Shared Reading for større livskvalitet» inviterer til kurs.


Prosjekt Litterære pusterom er finansiert av Sparebankstiftelsen SMN!

Kurset er for dere som vil bidra til økt livskvalitet gjennom møter med litteratur, og gjennom møter med folk som opplever litteratur sammen.

Leselederkurs i Shared Reading-metoden, Røros 8.-10. september 2021

Påmelding her: Leselederkurs i Shared reading-metoden (pameldingssystem.no) (NB! Kort frist)

Varighet: Kurset går over tre dager, kl. 10-17 alle dager. Kun 12 plasser.

I løpet av kurset vil du blant annet lære om:

  • hva som kjennetegner Shared Reading-metoden, og bakgrunnen for metoden
  • valg og forberedelse av tekst
  • høytlesningen; funksjon og teknikker
  • hvordan skape trygghet og lede en samtale i gruppen
  • hvordan komme i gang med grupper

Du kommer til å få oppleve Shared Reading i praksis og gjøre øvelser og oppgaver som forbereder deg på rollen som leseleder.

Hva er Shared reading?

Shared reading er høytlesning av litteratur i en gruppe, etterfulgt av samtale som ledes av en leseleder. Shared reading er en litterær, personlig og sosial opplevelse. Det handler om gleden ved å lese, og gleden ved å dele opplevelsen av en tekst i fellesskap.

Hvem er kurset for?

Hvis du er glad i folk og litteratur har du et godt utgangspunkt, resten lærer du. Man kan praktisere som leseleder på mange forskjellige arenaer, metoden passer for alle. Aktuelle arenaer: bibliotek, helseinstitusjoner av forskjellige slag, skoler, frivilligsentraler, kafeer, ute i naturen. Mange som ellers ikke ville oppsøke litteratur på egen hånd vil kunne ha stor glede av å møte litteratur på denne måten.

Pris

Kurset er gratis.

Ved behov dekkes overnatting, og billigste reisemåte.

Det er en målsetting at alle deltakere skal praktisere som leseledere etter kurset. Man vil få en startpakke med tekster, og det vil bli oppfølging i et faglig nettverk etter kurset.

Kurset er lagt ut som et Facebook-arrangement: https://fb.me/e/3YJmGKBEr