Med en performance ville Liv Dysthe Sønderland rette fokus mot en fornedrende og feilslått politikk som foregikk så nær oss geografisk og nær oss i tid. Formålet var å bringe den mørke og nære historien om assimileringspolitikken ovenfor norske tatere fram i lyset.

Prosjektet Going Grey fikk 80.000 i samfunnsutbytte høsten 2021


Formålet med prosjektet var å bringe den mørke og nære historien om assimileringspolitikken ovenfor norske tatere fram i lyset. 

Med en performance vil Liv Dysthe Sønderland rette fokus mot en fornedrende og feilslått politikk som foregikk så nær oss geografisk og nær oss i tid. Plantegningen av et av husene på Svanviken arbeidskoloni skulle tegnes opp på stedet hvor kolonien lå, (Eide i Møre og Romsdal). Handlingen gjentas sommer, høst og vinter i ulike værforhold. Omrisset viskes ut igjen av regn. Performancene på Svanviken filmes. Performancen ble også vist på torget i Molde og i Kristiansund. Det handler om å holde opp en historie og sørge for at den ikke glemmes.

Bildet er fra prosjektuken i regi av Møre og Romsdal Kunstsenter.