Nytt styre valgt 11. mai 2015


Jøran Nyheim ble valgt som nytt styremedlem. Jarle Malvik ble gjenvalgt som styremedlem. Anne-Brit Skjetne og Ingjer Ofstad var ikke på valg. Jarle Haga og Randi Wenche Haugen ble gjenvalgt som varamedlemmer til styret.