Ny frist 31. juli! Sparebankstiftelsen SMN ønsker søkere til miljøprosjekt


Jobber du i en ideell organisasjon med ambisjoner om å redusere svinn? I år skal Sparebankstiftelsen SMN dele ut millioner til samfunnsnyttige formål som fremmer mindre forbruk og mer gjenbruk. – Vi håper og tror på mange gode søkere i år, sier Berit Rustad i stiftelsen.

Hvert år deler Sparebankstiftelsen SMN ut store summer til veldedige, kulturelle og samfunnsnyttige formål. I år er temaet å redusere svinn, øke gjenbruk og resirkulering. Nå oppfordrer stiftelsen aktuelle kandidater til å søke.

– Har du et prosjekt som betyr noe i vår region når det kommer til å redusere svinn og forsøpling, vil vi gjerne hjelpe deg, sier Rustad.

Mindre svinn og forsøpling

Tidligere gavemottakere har blant annet vært Røde Kors, Turistforeningen og MOT. Når de igjen åpner gavesekken, håper Rustad både stiftelsen, søkerne og vinnerne klarer å løfte tematikken rundt svinn og forsøpling.

– Dette er et stort og voksende problem, men vi ser også mange smarte løsninger og prosjekter der ute, sier hun.

I vurderingen av hvem som til slutt blir de heldige mottakerne, vil det være avgjørende hvilken lokal betydning initiativet faktisk har.

– Hvilken effekt vil det egentlig ha på miljøet? Vil prosjektet føre til mindre sløsing, mindre forbruk eller mer gjenbruk? Det vil være det tyngste loddet på vektskålen, forteller Rustad.

På egne ben etter 3 år

For hun presiserer at det er prosjekter det gis penger til – stiftelsen gir ikke penger til vanlig drift.

– Samtidig kan prosjektet gå inntil 3 år. Etter det må du ha en klar plan for egenfinansiering. Men et prosjekt kan være så mangt, minner Rustad, og avslutter:

– Du skal heller ikke undervurdere bi-effekten av å få løftet frem ideen eller prosjektet.

Trenger dere støtte til et grønt prosjekt? Send søknad om tildeling til sparebankstiftelsen.smn@smn.no!

Søknadsfristen er 30. juni – Ny frist 31. juli!

Stiftelsen vil støtte tidsavgrensete prosjekt, maksimal tidsramme er på tre år. Primært skal midlene gå til utviklingsprosjekt hvor det er en plan for hvordan prosjektet kan gå over i ordinær drift etter prosjektperioden. Prosjektet skal bidra til ombruk, gjenbruk, redusert svinn.

  • Det gis støtte til ideelle organisasjoner som er registrert i Brønnøysundregisteret
  • Ideelle organisasjoner kan inngå i et samarbeid med andre, offentlige eller kommersielle aktører
  • Geografisk avgrenset til SpareBank 1 SMN sitt markedsområde (Trøndelag, Møre og Romsdal samt Sogn og Fjordane)
  • Minimumsbeløp for støtte er 100.000 kroner
  • Støtte utbetales iht avtalt prosjektplan
  • Søkere bes sende inn beskrivelse av prosjektet inkl. overgangen til ordinær drift. Videre må vedlegges beskrivelse av hele finansieringsplanen
  • NB ny frist 31. juli!  Søknadsfrist er satt til 30. juni 2019. Tildeling vil skje i månedsskiftet august/september 2019.