Glade mottakere av støtte til rehabilitering av bygninger i Steinkjer og omegn

2.070.000 kroner ble fordelt i Steinkjer til 23 lag og foreninger


Nå skal det isoleres, skiftes ut vinduer, oppgradere belysning, etableres universell utforming og mye mer i Steinkjer og omegn.