Norsk Folkehjelp Nesset får 75 tusen til hjertestartere og 50 tusen til trening. Norsk Folkehjelp Hustadvika får 50 tusen til kjøp av drone.

Norsk Folkehjelp Hustadvika og Nesset får samfunnsutbytte


Norsk Folkehjelp Nesset får 75 tusen til hjertestartere og 50 tusen til samvirkeøvelse med fokus på løsmasseskred. Norsk Folkehjelp Hustadvika får 50 tusen til kjøp av drone. Støtten deles ut av Aud Skrudland, nestleder i styret til Sparebankstiftelsen SMN.

Foto: David-Andrè Bruun.

Operativ Leder i Norsk Folkehjelp Kristoffer Christiansen mottar 125.000 kroner på vegne av laget på Nesset for å kjøpe hjertestartere og gjennomføre samvirkeøvelse med fokus på løsmasseskred.

Foto: David-Andrè Bruun.

Ola Farstad (droneleder for Norsk Folkehjelp Hustadvika) mottar 50.000 kroner på vegne av laget for å kjøpe drone