Mottakere 2022


Tildelingene i 2022 gikk til to store prosjekt i henholdsvis Molde og Trondheim og som retter seg mot utfordringer knyttet til utenforskap, inkludering og sosial ulikhet! Vi kjøpte et kunstverk til St. Olavs hospital og ga samfunnsutbytte for å oversette apper som skal gi et mer barnevennlig sykehus. I tillegg valgte vi å gi bidrag til Frelsesarmeen og noen andre organisasjoner for å gjøre julen litt hyggeligere for mange.

Oversikt over alle mottakere i 2022:

St. Olav

Trondheim

Oversettelse av Gusse-apper

296 189,-

2022

Stjørdal Frivilligsentral

Stjørdal

Julegave

25 000,-

2022

Melhus menigheters juleinnsamling

Melhus

Julegave

10 000,-

2022

Frelsesarmeen Ålesund

Ålesund

Julegave til julegryte

50 000,-

2022

Namsosjarlen

Namdal

Julegave

10 000,-

2022

Frelsesarmeen Trondheim

Trondheim

Julegave til julegryte

100 000,-

2022

En hjelpende hånd i fjellregionen

Røros

Julegave

25 000,-

2022

Frelsesarmeen Namsos

Namsos

Julegave til julegryta

50 000,-

2022

Frelsesarmeen

Molde

Julegave til julegryta

50 000,-

2022

Levanger unge sanitetsforening

Levanger

Julegave

25 000,-

2022

St. Olavs hospital

Trondheim

The fairest of them all

36 000,-

2022

Fontenehuset Trondheim og Ålesund

Trondheim

Prosjekt Ung på huset

3 000 000,-

2022

JoinUs

Molde

Prosjektet flere aktive jenter og gutter

3 000 000,-

2022