Mottakere 2016


Tildelingene i 2016 gikk primært til tiltak knyttet til integrering av flyktninger med midlertidig eller permanent opphold i Norge Totalt bidro vi med 3.385.000 kroner.

I tillegg ga vi 900.000 kroner for å få Starmus til Trondheim.

Oversikt over alle mottakere i 2016:

Starmus

Trondheim

Festivalen Starmus

900 000,-

2016

Kjør For Livet

Ler

Aktivitetstilbud i Midt-Norge rettet mot flyktninger med midlertidig eller permanent opphold

1 585 000,-

2016

KUN-Røde Kors

Steinkjer

Integreringsprosjekt i Midt-Norge rettet mot flyktninger med midlertidig eller permanent opphold

1 800 000,-

2016