Mottakere 2015


Tildelingene i 2015 gikk til MOT ifm etablering av prosjekt mot mobbing blant barn og unge.

SpareBank 1 SMN, Sparebankstiftelsen SMN og MOT skal samarbeide om et treårig pilotprosjekt rettet mot barnehager og barneskoler. Prosjektet finansieres med tre millioner kroner – Kommuner som samarbeider med MOT ønsker at MOT skal bidra mer mot yngre barn. For å forsterke arbeidet mot barnehagen, barneskolen og foreldre startes et treårig prosjekt.

MOT skal bidra med kompetanse og verktøy til at rektorer, lærere, barnehagepersonell og foreldre får bakgrunnsforståelse til å kunne se barn som faller utenfor fellesskapet, og til å kunne gjøre noe med det. Skolene og barnehagene er den viktigste arenaen for å redusere risikofaktorene, eller forsterke positive beskyttelsesfaktorer for unge mennesker. Dette prosjektet skal bidra til en kultur som øker beskyttelsesfaktorene.

Oversikt over alle mottakere i 2015:

MOT

Trondheim

Prosjekt over tre år mot mobbing blant barn og unge

500 000,-

2015