Gamle bybro

Møte i stiftelsens generalforsamling er gjennomført


Regnskap 2023 ble godkjent med et årsresultat på 451.828.440 kroner.

Odd Inge Mjøen ble gjenvalgt som leder av generalforsamlingen for to år.

Berit Flåmo ble valgt som nestleder av generalforsamlingen for ett år.

Berit Flåmo og Heidi Anita Nilsen ble valgt som nye medlemmer av valgkomiteen for hhv. ett og to år.

Kjell Fordal ble gjenvalgt som styreleder for to år.

Aud Skrudland ble gjenvalgt som styremedlem for to år.