Matsentralen har fått totalt 3 mill. kroner i støtte ifm flytting til nye lokaler i Trondheim

Matsentralen Trondheim får fullfinansiert sitt ombyggingsprosjekt!


Matsentralen Trondheim er på flyttefot til mer egnete og tilpassede lokaler. Stiftelsen har tidligere bidratt med to mill. kroner til tilpassing av lokalene og bidrar med ytterligere en mill. kroner for å ferdigstille arbeidet!

Støtten skal brukes til blant anent fryserom, kjølerom, fryseanlegg, varmpumper, port, ventilasjon og utvendig rampe.