Marte Heian-Engdal holder foredrag 22. mai 2024 kl. 15.00

“Makt og de maktesløse” – et foredrag med Marte Heian-Engdal


Sparebankstiftelsen SMN i samarbeid med Olavsfest presenterer 22. mai et svært aktuelt foredrag med Midtøsten-ekspert Marte Heian-Engdal.

Foredraget etterfølges av en samtale mellom Heian-Engdal og Håkon Haugsbø.

Arrangementet finner sted onsdag 22. mai kl. 15-16 i Banksalen i lokalene til SpareBank 1 SMN i Søndre gate 4.
Foredraget er gratis, men krever påmelding HER.

Marte Heian-Engdal (f. 1981) er historiker, forfatter og en av Norges fremste eksperter på Midtøsten. Hun har undervist på Universitetet i Oslo, vært seniorforsker ved PRIO, assisterende direktør for NOREF, og har lang erfaring fra arbeid med internasjonalt konfliktdiplomati. Hun har bodd flere år i Midtøsten, og reist dit jevnlig for å forstå konfliktene, historiene og menneskene som preger denne urolige regionen. Hun er mye brukt som ekspert i Norske medier i forbindelse med Israel/Palestina-konfilkten.

Hennes foredrag vil særlig handle om menneskene som lider mest i krig og av militær maktbruk – de sivile.

AKTUELL MED GAZA-BOK

I september i fjor var Heian-Engdal i Gaza for å gjøre research til en bok om storpolitikkens påvirkning rundt et vanlig kjøkkenbord i Gaza. 7. oktober ble situasjonen brutalt endret. I sin nye bok «Et Gaza-liv» følger Heian-Engdal hverdagslivet til familien Al-Rantisi gjennom generasjoner, og vever samtidig inn Gazas politiske og historiske bakteppe. 

Denne palestinske familiefortellingen tar oss med på reise bakover i tid og forteller om Gazastripens historie som hjem og slagmark i over hundre år, og fram til de dramatiske ukene høsten 2023 – da de måtte flykte for livet.

Marte Heian-Engdal har tidligere bodd i Jerusalem, og også gitt ut boka «Israel – historie, politikk og samfunn». 

STØTTER OLAVSFEST MED TRE MILLIONER

Sparebankstiftelsen SMN og Olavsfest har inngått en treårig samarbeidsavtale, hvor Sparebankstiftelsen understøtter samtaleprogrammet under Olavsfest med en million kroner årlig.

– Dette samarbeidet er et ledd i utviklingen av Olavsfest fram mot 2030, og vi setter stor pris på å samarbeide med en aktør som er så viktig i vår region, sier Olavsfest-direktør Steinar Larsen.

Olavsfest sitt omfattende samtaleprogram, skal skape refleksjon rundt menneskerettigheter og verdispørsmål som er relevant for alle mennesker. Dette gjelder helt uavhengig av hvem du er, og hvilken bakgrunn du har, hva du tror på eller om du ikke har en tro.

Vestfrontmøtet er selve hjertet i Olavsfest, og gjennom denne støtten gis festivalen mulighet til å løfte seg videre.

Sparebankstiftelsen SMN støtter årlig en rekke allmennyttige formål gjennom samfunnsutbytte. Som en del av samarbeidet med Olavsfest, gir stiftelsen også et årlig foredrag til byen, hvor foredragsholderen er en profilert person i samfunnsdebatten.

– Vi i Sparebankstiftelsen SMN er opptatt av å støtte opp om viktige aktiviteter og organisasjoner i Midt-Norge, sier Berit Rustad i Sparebankstiftelsen SMN.

– Ved å bidra til videreutviklingen av samtaleprogrammet under Olavsfest, er stiftelsen med på å løfte frem relevante tema for refleksjon – i disse dager er dette stadig viktigere.