Etter at stiftelsen ga støtte til Shared reading/litterære pustehull ble det holdt kurs i hele distriktet.

Litterære pustrom – shared Reading for større livskvalitet


De første leselederne har fått sine kursbevis og er klare for sin gjerning i prosjektet «Litterære pusterom – Shared Reading for større livskvalitet». Sparebankstiftelsen SMN er stolt over å ha bidratt til å få dette prosjektet i gang.