Med 300.000 kroner fikk Levanger kirke i 2020 fullfinansiert sitt nye flygel.

I 2020 ga stiftelsen samfunnsutbytte til nytt flygel


Med 300.000 kroner fikk Levanger kirke i 2020 fullfinansiert sitt nye flygel.

Det ble også bygget nytt podium, alterringen ble restaurert og i august 2021 kunne Leif Ove Andsnes innvie flygelet – et D274 Steinway-flygel. Etter dette har det vært mange konserter i Levanger kirke!