Stiftelsen støttet Pe-Torsa med 245.000 kroner for å lage filmepisoder med Pe-Torsaaktørene. Nå er det spilt inn seks episoder med ulike tema som skytterstevne, myrslått, julefeiring, elgjakt, flyktningerenn og fisking.

I 2020 fikk Pe-Torsa støtte til film


Stiftelsen støttet med 245.000 kroner for å lage filmepisoder med Pe-Torsaaktørene. Nå er det spilt inn seks episoder med ulike tema som skytterstevne, myrslått, julefeiring, elgjakt, flyktningerenn og fisking.

Dette som et alternativ til den teaterforestillingen som pleier å være i slutten av august hvert år.

Les mer her: https://pe-torsa.no/