Høstscena – tidligere Ålesund teaterfestival – er en scenekunstfestival båret fram av ildsjeler i teater- og kunstmiljøet i Ålesund og omegn. Høstscena har røtter tilbake til tidlig 1990-tallet og har en lang historie i byen. Høstscena i Ålesund fikk 500.000 kroner i samfunnsutbytte!

Høstscena scenekunstfestival fikk samfunnsutbytte


Høstscena i Ålesund fikk 500.000 kroner i samfunnsutbytte!

Høstscena – tidligere Ålesund teaterfestival – er en scenekunstfestival båret fram av ildsjeler i teater- og kunstmiljøet i Ålesund og omegn. Høstscena har røtter tilbake til tidlig 1990-tallet og har en lang historie i byen. Festivalen har til formål å fremme teater- og scenekunstinteressen  i Ålesund kommune og Møre og Romsdal, herunder fremme samarbeidet med lokale lag, foreninger og andre interesserte, mellom profesjonelle teatre i fylket og andre profesjonelle teatre, ved å arrangere årlig scenekunstfestival, kurs og studievirksomhet og annet som kan bidra til å fremme formålet til stiftelsen.