Grong Røde Kors får 110 tusen til utstyr til bruk i beredskap og redningsaksjoner

Grong Røde Kors får 110.000 kroner


Grong Røde Kors trenger mer utstyr til bruk i beredskap og redningsaksjoner. De vil utvide utstyrsparken med bl.a. en mer hensiktsmessig snøscooter og båt som kjapt og lett kan settes på vann/elv. Videre trenger de å komplettere søkestenger til bruk i snøskred.