Martin Gjellestad lager film om den trondhjemske postveg. Filmen er under produksjon og i filmen følger man også Mads Heggem som går hele veien i sommer. Gjellestad fikk i 2020 støtte fra Sparebankstiftelsen SMN til å lage filmen om postvegen.

Den trondhjemske postveg


Martin Gjellestad lager film om den trondhjemske postveg

Filmen er under produksjon og i filmen følger man også Mads Heggem som går hele veien i sommer. Gjellestad fikk i 2020 støtte fra Sparebankstiftelsen SMN til å lage filmen om postvegen. 

Her følger en liten filmsnutt som viser Mads Heggem på hans vandring.

Fra den trondhjemske postvei

Filmen er laget av Martin Gjellestad