En kvart mill. kroner til Biodrone AS på Steinkjer


Sparebankstiftelsen SMN sitt stipend til utvikling av nye bærekraftige løsninger tildeles Biodrone AS

BioDrone AS leverer bærekraftige dronetjenester for jord- og skogbruk. Selskapet vil kartlegge skog og jordbruk med centimeter presisjon og deretter nøyaktig kunne sprøyte og gjødsle med drone med en effektivitet som langt overgår flere av dagens metoder. Mer presis gjødsling og sprøyting gjør at man kan redusere mengden plantevernmiddel. I tillegg vil det gi bedre avlinger, mindre svinn i produksjonen og mindre klimaavtrykk i form av kjøring.