Du kan nominere kandidater til Sparebankstiftelsen SMN sin generalforsamling


Hvert andre år er det valg til stiftelsen sin generalforsamling – du kan også foreslå kandidater!

Sparebankstiftelsen SMNer SpareBank 1 SMN sin største eier. Stiftelsen har som hovedoppgave å utøve et langsiktig og stabilt eierskap i banken. Stiftelsen skal videreføre sparebanktradisjoner gjennom eierskap i SpareBank 1 SMN.

Generalforsamlingen er stiftelsens høyeste organ og består av 15 medlemmer og 8 varamedlemmer. Alle som nominerer kandidater til banken sitt representantskap kan også nominere kandidater til stiftelsen sin generalforsamling. 

Alle som er over 18 år og har hatt minst 2.500 kroner på konto i SpareBank 1 SMN de siste seks månedene kan foreslå kandidater, bli foreslått som kandidat, og stemme ved kundevalget.

Siste frist for å nominere er 30. november 2021.

Les mer om valget til bankens representantskap og stiftelsens generalforsamling

Stiftelsens vedtekter

Her kan du foreslå kandidater