Den norske Turistforening Romsdal fikk 1 mill. kroner i støtte til å etablere bua

DNT Romsdal får 1 mill. kroner


DNT Romsdal skal bygge en utstyrsbu der alle, både medlemmer og ikke-medlemmer, kan komme og låne utstyr, istedenfor å måtte investere i utstyr selv. Gjenbruk i praksis!

Med et godt utvalg av utstyr i utstyrsbua kan DNT romsdal tilrettlegge for at folk ikke trenger å kjøpe utstyr selv. Og man slipper å kjøpe utstyr som blir sjeldent bruk. 

DNT Romsdal er Romsdals største friluftsorganisasjon med 3.400 medlemmer. Organisasjonen ble grunnlagt i 1889. Foreningens formål er å tilrettelegge for et aktivt, enkelt, trygt og naturvennlig friluftsliv.

Se filmen hvor styremedlem i Sparebankstiftelsen SMN Aud Skrudland og banksjefene Terje Korsnes og Karin Nordli overlevert en mill. kroner!

Tildeling av midler