Styremedlem Aud Skrudland

Aud Skrudland nytt styremedlem


I generalforsamlingens møte 23. mai ble Aud Skrudland valgt som nytt styremedlem i stiftelsen.

Skrudland bor på Averøya og er ansatt som spesialinspektør ved regiondirektørens stab i Mattilsynet region midt.

Skrudland er veterinær fra NVH (1984) og er spesialist på fiskesykdommer. Videreutdanning innen markedsføring og offentlig rett.

Arbeidserfaring fra oppdrettsnæringen innen fiskehelse og produktutvikling, markedsføring og salg av legemidler til fisk.

Leder av programstyret for Havbruk II i Norges Forskningsråd. Tidligere medlem av kommunestyret og formannskapet i Averøy kommune, styret i Romsdal Fellesbank samt kontrollkomiteen og representantskapet i SpareBank 1 SMN. Styremedlem SpareBank 1 SMN 2010 – 2018. Medlem av godtgjørelsesutvalget i SpareBank 1 SMN 2012 – 2018.