24 kor og korps på Innherred deler 910 tusen kroner

910 tusen i samfunnsutbytte til 24 kor og korps i Frosta, Levanger og Verdal


Drifts- og aktivitetsstøtten fordeler seg som følger:

 • Musikklaget Klang 30 tusen kroner
 • Kor-Ækt 50 tusen kroner
 • Frosta skolekor 35 tusen kroner
 • Skogn mannskor 60 tusen kroner
 • Okkenhaug musikkorps 44 tusen kroner
 • Levanger mannssonglag 55 tusen kroner
 • Levanger kammerkor 15 tusen kroner
 • Åsen Songlag 50 tusen kroner
 • Levanger Blandakor 65 tusen kroner
 • Kor 7624 30 tusen kroner
 • Corevi 27 tusen kroner
 • Levanger musikkforening 30 tusen kroner
 • Levanger Sokn 30 tusen kroner
 • Levanger barne- og ungdomskorps 15 tusen kroner
 • Vinne Musikkorps 30 tusen kroner
 • Verdal barne- og ungdomskor 20 tusen kroner
 • Verdal Mannskor 30 tusen kroner
 • Verdal Trommekorps 50 tusen kroner
 • Vuku skolemusikkorps 30 tusen kroner
 • Sul sangkor 20 tusen kroner
 • Arbeidernes musikkorps 65 tusen kroner
 • Verdal Teaterlag v/Teaterkoret Prima Vare 48 tusen kroner
 • Dalaklang Blandakor 55 tusen kroner
 • Ørmelen Blandakor 26 tusen kroner