Rennebu Røde Kors fikk 150 tusen til ny ATV, Norske redningshunder Oppdal lag fikk 140 tusen til beredskaps- og aksjonsutstyr og 50 tusen til samhandlingstrening

340.000 kroner til redningsorganisasjoner i Oppdal og Rennebu


Rennebu Røde Kors Hjelpekorps fikk 150.000 kroner til  innkjøp av ATV 6×6 med belter og båreløsning.

Norske Redningshunder Oppdal Lag fikk 140.000 kroner til nødvendig beredskaps- og aksjonsutstyr og 40.000 kroner for å utvikle samarbeidet og samhandlingen med Røde Kors Hjelpekorps.