200 tusen til Muruvik Grendahus og oppgradering til universell utforming av inngangsparti, toaletter mm

200.000 kroner til Muruvik Grendahus


Beløpet skal brukes til oppussing og universell utforming av inngangsparti, gang og toaletter og fornye belysning iht. dagens standard.