Hyggelig arrangement med mottakere av samfunnsutbytte i Trondheim. Alle fra kunst- og kulturfeltet.

15 mottakere innen kunst og kulturfeltet i Trondheim! Del II


Totalt ble det delt ut 1.820.000 kroner fordelt på 15 mottakere! Sammen med mottakerne står styremedlem Olav Sem Austmo og banksjef Marte Mølnvik