Ørland Røde Kors får

138 tusen til Ørland Røde Kors og Fosengruppen av NRRL


  • Ørland Røde Kors Hjelpekorps trenger beltesett til hjelpekorpsets atv/ 6 hjuling. De trenger også muligheten til å ta med beredskapsutstyr på atv og får 93 tusen til dette.
  • Fosengruppen av NRL trenger nødsamband for opprettelse av informasjon via radio kommunikasjon til tekstbasert utskrift på skjerm og får 45 tusen til det.