10.231.000 kroner delt ut til kor og korps i Midt-Norge

10.231.000 kroner er nå delt ut til kor og korps i Midt-Norge!


Totalt ble det tildelt 6.697.000 kroner i driftsstøtte og 3.534.000 kroner i støtte til konkrete aktiviteter.

Geografisk fordelte dette seg med 3.441.000 kroner til den nordlige delen av Trøndelag. 1.290.000 kroner til den sørlige delen av Trøndelag utenfor Trondheim. 3.688.000 kroner til Trondheim og 1.812.000 kroner til Møre og Romsdal.

Beløpet fordeler seg med 6.228.000 kroner til kor og 4.003.000 kroner til korps!

Oversikt over alle mottakere!