En million kroner til stedsutvikling Stiklestad!

1 mill. kroner til forprosjekt stedsutvikling Stiklestad for nye tusen år!


Formålet med arbeidet er å skape varig attraksjonsutvikling, økt besøk og en forsterket samfunnsrolle for museet og møteplassen Stiklestad. Stiklestad skal videreutvikles som en kraftfull demokratisk arena og fortsatt være et relevant symbolsted og en møteplass for vår tid og i fremtiden.

SpareBank 1 SMN bidro med en halv. mill. kroner til forprosjektet og 3 mill. kroner til det fremtidige arbeidet frem til 2030-jubileet!