Vellykket Syse-foredrag!


På Litteraturhuset/Sellanraa Bok og Bar måtte dørene åpnes og tilhørere stå ute på gaten og i passasjen til Biblioteket for å høre på Syse.

Stiftelsen inviterte byens befolkning i samarbeid med Litteraturhuset til foredrag med filosof Syse med tittelen: Moralske verdier, fred og forutsigbarhet: Verdier under press i Trumps tidsalder? At han er en interessant person å lytte til er det ingen tvil om når vi ser på deltakelsen. Lokalene ble sprengt av interesserte tilhørere.