Kjør for livet fikk 1.585.000 kroner til et aktivitetstilbud rettet mot flyktninger med midlertidig eller permanent opphold i Norge.

Tre nye Kjør for livet-klubber i Midt-Norge takket være Sparebankstiftelsen SMN


Sparebankstiftelsen SMN har bevilget 1,585 millioner kroner til Kjør for livet (KFL) i Midt Norge. Pengene skal gå til et aktivitetstilbud rettet mot flyktninger med midlertidig eller permanent opphold i Norge.

Med denne støtten fra Sparebankstiftelsen SMN vil organisasjonen Kjør for livet (KFL) utvikle og tilby et aktivitetstilbud der flyktninger og norsk ungdom møtes og utøver varierte fysiske aktiviteter sammen. Fysisk aktivitet er en ypperlig arena for raskt å skape gode relasjoner mellom flyktninger og norsk ungdom.

Aktuell aldersgruppe er ungdom opp til 19 år. Aktiviteten skal tilpasses begge kjønn.

Målsettingen er: Mestring-Integrering –Tilhørighet-Trygghet.

Kjør for livet kan nå starte opp tre nye klubber i Midt-Norge. Regionleder Per Ivar Staberg og gründer Knut Ove Børseth gleder seg stort over å kunne tilby etablering i Verdal, Klæbu og Åndalsnes kommune.

– Vi er stolte og takknemlige over å ha mottatt gaven fra Sparebankstiftelsen SMN, sier regionleder Per Ivar Staberg. Gaven er øremerket vårt arbeid med ungdom som ikke ennå ikke har funnet et godt lag å være en del av. Vår metode er godt dokumentert av DNV GL (Veritas) og gjennom et samarbeid med 29 kommuner rundt omkring i landet. Gaven fra Sparebankstiftelsen SMN gir oss mulighet til å benytte samme metodikk inn mot det viktige arbeidet for å inkludere flytninger i våre lokalsamfunn, tilføyer han.

Inkludering av unge flyktninger
Inkludering av flyktninger er ikke helt nytt for Kjør for livet. Allerede sist vinter ble det gjennomført et pilotprosjekt for UDI i Meråker. Der fikk vi se hvordan lystbetonte aktiviteter virket inn på norske ungdommer og flyktningeungdommer fra første minutt. Det ble raskt opprettet dialog mellom ungdommene og allerede i løpet av første dag ble det knyttet nær kontakt, som ganske enkelt kan beskrives som vennskap. Ganske utrolig, tidsaspektet tatt i betraktning, fikk vi bekreftet at lek og interessante aktiviteter får frem det gode i oss og vi blir med ett – ”på lag”.

Det blir veldig spennende å bidra til lignende prosesser over lengre tid i de tre utvalgte kommunene i Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal.

Kjør for livet er et tilpasset fritidstilbud for barn og unge i utenforskap, som ikke får nok ut av de tradisjonelle sports- og fritidstjenestene som tilbys. Vi samler barn og unge med felles interesse for spennning og adrenalin, og organiserer aktiviteter og teamkvelder. Gjennom dette kan vi tilby dem en unik opplevelse og et miljø for læring, på et sted hvor de føler seg inkludert og hjemme.

Sparebankstiftelsen SMN skal utøve et langsiktig og stabilt eierskap i SpareBank 1 SMN og yte gaver til allmennyttige formål. Tildelingen for 2016 går til integreringstiltak for flyktninger med midlertidig eller permanent opphold i Norge.