Tempo og Trondheim Song:Expo fikk samfunnsutbytte


Tempo fikk 100.000 kroner i samfunnsutbytte

Trondheim Song: Expo 2020 ble arrangert 29. oktober – 09. november. Over 10 dager ble 3 camper gjennomført med tilsammen over 250  deltakere fra hele verden. Deltakerne var fra 6 verdensdeler, fordelt over 12 tidssoner og i 50 digitale studio. Norske deltakere skapte nye samarbeid og nettverk over hele verden og opp mot 200 nye låter skapt i Song:Expos regi. Forhåpentligvis blir noen av disse å finne på hitlistene i fremtiden.