Støtte til innkjøp av flygel til Levanger kirke ble gitt da kirkerommet er et godt konsertlokale, og med et flygel av utmerket kvalitet vil det i større grad vil bli benyttet av fremtredende kunstnere.

Samfunnsutbytte til nytt flygel i Levanger kirke


Sparebankstiftelsen SMN har i bevilget 300 000  kroner i samfunnsutbytte til  delfinansiering av flygel i Levanger kirke.

I 2021  ønsket stiftelsen å dele ut samfunnsutbytte til kultursektoren.  Overordnet fokus skulle være utvikling og produksjon, organisasjonsutvikling, kunstutvikling, nye prosjekter og produksjon. Gjennom sine tildelinger er stiftelsen opptatt av effekt av sine til delinger, og ikke minst at vi har tillit til at gaven blir forvaltet på en skikkelig måte. Begrunnelsen for gaven til innkjøp av flygel  til Levanger kirke var at Kirkerommet er et godt konsertlokale, og med et flygel av utmerket kvalitet  vil  det i større grad  vil bli benyttet av fremtredende kunstnere. Konserter i kirken vil henvende seg til publikum i nordre del av Trøndelag. Nåværende kantor i kirken har lagt et godt grunnlag blant publikum for kirkerommet som konsertlokale.

Tildelingen ble markert med en lunsjkonsert med Skogmo/Haanshus duo og kantor Neergård(på bildet).