1.350.000 kroner til lag og forening i Røros og Holtålen


1.350.000 kroner ble 26. september delt ut for å rehabilitere/vedlikeholde bygninger eid av 8 ulike lag og foreninger.